Výstava v PREMENÁCH ČASU 19.7.2012 - 19.8.2012

Academia Istropolitana Nova a Malokarpatské múzeum v Pezinku Vás pozývajú na súhrnnú výstavu troch ročníkov súťaže o najlepšie obnovený historický objekt v malokarpatskom regióne.Vernisáž výstavy s názvom V PREMENÁCH ČASU sa uskutoční dňa 19.7.2012 o 17.00 hod. v priestoroch Malokarpatského múzea na M.R. Štefánika 4 v Pezinku. Výstava potrvá do 19.08. 2012. Srdečne pozývame.
The Small Carpathian Museum in Pezinok, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovak Republic
Phone/fax: +421 33 641 33 47, Phone: +421 33 641 20 57