UMENIE NA OKRAJI

Nový Ateliér/ New Studio,
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality
a
Malokarpatské múzeum v Pezinku

Vás pozývajú na seminár
UMENIE NA OKRAJI - METÓDY PRÁCE S VÝTVARNE TALENTOVANÝMI ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

Seminár, zameraný na problematiku výtvarne talentovaných ľudí s mentálnym postihnutím povedie Frits Gronert, zakladateľ a riaditeľ Galerie Atelier Herenplaats v Rotterdame v Holandsku (www.herenplaats.nl). Táto organizácia už 17 rokov podporuje talentovaných ludí s hendikepom -poskytuje im ateliérové priestory, výtvarné vzdelanie pod vedením profesionálnym umelcov a tiež galerné priestory na prezentáciu ich diel. Umelci z Galerie Atelier Herenplaats sú tak
aj napriek svojmu znevýhodneniu medzinárodne známi a ich tvorba sa zaraďuje do tzv. outsider art (umenie vytvárané ľuďmi na okraji spolocnosti). Frits Gronert nás oboznámi s históriou tejto organizácie, s jej činnosťou, s metódami práce apod.
Samozrejmosťou je priestor na diskusiu a vzájomnú výmenu názorov. Seminár je súčasťou projektu Nový ateliér/New Studio, ktorého cieľom je založit podobnú organizáciu aj tu, na Slovensku.

KDE: MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU
KEDY: 20. SEPTEMBRA  2010 O: 14.00

Seminár je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o outsider art a o prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím (špeciálni pedagógovia, umelci, študenti rôznych odborov, sociálni pracovníci...).
Účasť je bezplatná. Keďže počet účastníkov je obmedzený, prosíme Vás, aby ste sa záväzne prihlásili vyplnením priloženej prihlášky a jej odoslaním na adresu:
alexandra.tamasova@gmail.com najneskôr do 5.septembra 2010.

Zoznam priložených súborov:
[ Seminar.jpg.pdf ]
[ prihlaskaSeminar.doc ]
Das Kleinkarpatisches Museum Pezinok, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slowakei
Tel./fax: +421 33 641 33 47, Tel.: +421 33 641 20 57