DEŇ Sv. URBANA - 25. mája 2012

img25. mája v predvečer Dňa otvorených pivníc na MVC organizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku (Štefánikova 4) tradičné podujatie venované patrónovi vinárov a vinohradníkov – Sv. Urbanovi. Podujatie sa uskutoční v piatok, o 17,30 a je pripravený program, súčasťou ktorého je svätenie sošiek svätého Urbana. Srdečne všetkých pozývame.
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57